Stappenplan invullen en aanleveren

De jaarverantwoording in 10 stappen

Volg deze stappen voor het juist invullen en aanleveren van uw verantwoordingsgegevens in DigiMV. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bestaat stap 5 uit een zeer beperkt aantal hoofdvragen en is stap 8 niet van toepassing.