Wat en hoe
Icoon van lade met pijl

Invullen en aanleveren

Volg deze stappen voor het juist invullen en aanleveren van uw verantwoordingsgegevens in DigiMV.  Hoeft u alleen WNT-gegevens aan te leveren, dan slaat u de stappen 6 en 7 over.

1. Inloggen in DigiMV

U logt in met eHerkenning en uw DigiMV toegangscode. De toegangscode heeft u maar een keer nodig. Deze koppelt DigiMV en eHerkenning aan elkaar.

2. Bevestig uw aanschrijfreden

In de brief die u in december heeft ontvangen staat waarom u moet verantwoorden (de aanschrijfreden). Deze reden moet u in DigiMV bevestigen. Kies op de homepage voor Bevestigen. Klopt de getoonde reden niet (meer)?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met het CIBG.

Komt u in aanmerking voor beperkt verantwoorden, kies dan Beperkt verantwoorden. Let op: het gaat hier niet om vereenvoudigd verantwoorden voor kleine Jeugdhulpaanbieders. Dit geeft u aan in de basisvragenlijst.

3. Vul de basisvragenlijst in  

Kleine jeugdhulpaanbieders kiezen hier aan dat zij vereenvoudigd willen verantwoorden. Na invullen van de basisgegevens zet DigiMV de juiste vragenlijsten voor u klaar.

4. Vul de vragenlijsten in

U vult de vragenlijsten op concernniveau in. Dat betekent dat u de vragen beantwoordt op het hoogste organisatorische niveau.

DigiMV bestaat uit een basisvragenlijst en vragenlijsten met deelvragenlijsten. In het statusoverzicht ziet u welke vragenlijsten compleet zijn. U komt hier na elke vragenlijst weer terug.

Bij sommige vragen staat aangegeven in welke situaties ze van toepassing zijn. Zijn de vragen niet op u van toepassing, laat de velden dan leeg. Vul hier geen nullen in.

5. Vragenlijsten afronden

Deelvragenlijsten rondt u af door Bewaren te kiezen. U kunt de hoofdvragenlijst pas afronden als alle deelvragenlijsten compleet en bewaard zijn.

6. Lever de jaarrekening aan

Lever de jaarrekening en de controleverklaring, samenstellingsverklaring of beoordelingsverklaring aan via het tabblad Deponeren.

7. Laat DigiMV de hoofdposten uit de modeljaarrekening overnemen

Gebruikt u een modeljaarrekening? Dan kunt u DigiMV eenvoudig de hoofdposten uit de jaarrekening laten overnemen via de uploadtool. Een instructie staat in het document Tips en Trucs DigiMV.

8. Accorderen

De directie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht zijn eindverantwoordelijk voor juistheid van de gegevens. U accordeert daarom namens hen. Vink aan dat de gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Kies of u een bevestiging van voltooing en/of een overzicht van de gegevens per mail wilt ontvangen. U ontvangt een overzicht van de gegevens als pdf. Heeft u na 24 uur nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

9. Kies Voltooien

Het aanleveren van de verantwoordingsgegevens is voltooid.

10. Start met aanleveren WNT-gegevens

Moet u  (ook) WNT-gegevens aanleveren? Ga dan naar de startpagina. Vul de WNT-basisvragenlijst in en volg stap 3 tot en met 9 opnieuw. Stap 6 en 7 slaat u over.

Heeft u de WNT gegevens al ingevuld of hoeft u geen WNT-gegevens aan te leveren? Dan bent u klaar met de jaarverantwoording.