Stappenplan invullen en aanleveren

De jaarverantwoording maakt men openbaar via het online aanleverportaal DigiMV op deze website. De jaarverantwoording is daarna door iedereen op www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders in te zien.
Een organisatie kan de jaarverantwoording niet op een andere wijze, bijvoorbeeld schriftelijk, bij het CIBG aanleveren.

De jaarverantwoording in 9 stappen

Volg deze stappen voor het juist invullen en aanleveren van uw verantwoordingsgegevens in DigiMV.