Regel toegang tot DigiMV

DigiMV is het digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegevens.
Vanaf verslagjaar 2020 is er een vernieuwd, sneller en nog beter beveiligd DigiMV en heeft u alleen een eHerkenningsmiddel van tenminste niveau 2+ nodig.  Wel is het belangrijk dat uw eHerkenningsmiddel over de juiste machtigingen beschikt.
Voor eerdere verslagjaren heeft u naast eHerkenning een toegangscode nodig.

Toegang tot DigiMV2020

Toegang tot DigiMV2020 krijgt u met:

Heeft u DigiMV nog niet eerder gebruikt? Vraag dan zo snel mogelijk eHerkenning aan als u dat nog niet heeft.

Toegang tot DigiMV2019 of eerder krijgt u met:

  • eHerkenning (minimaal niveau 2+);
  • toegangscode DigiMV.
     

DigiMV toegangscode

Vanaf verslagjaar 2020 heeft u geen DigiMV-toegangscode meer nodig om in te loggen in DigiMV.

Voorheen ontving u elk jaar een nieuwe toegangscode voor DigiMV voor het betreffende verslagjaar. Deze toegangscode stond in de brief over de jaarverantwoording van het CIBG die u altijd rond  1 januari ontvangt.

In januari 2021 zult u wel de brief ontvangen, maar zonder de toegangscode voor DigiMV2020.

eHerkenning

eHerkenning is een betrouwbare manier om u digitaal te identificeren bij de overheid. Voor DigiMV heeft u eHerkenning nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. U kunt dit aanvragen via www.eherkenning.nl.

eHerkenning is persoonsgebonden. U kunt kiezen uit inloggen met een token of met een code via sms. Een token is handig als uw medewerkers geen zakelijke telefoon hebben en hun persoonlijke telefoon niet willen gebruiken.

Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan wordt bepaald door het betrouwbaarheidsniveau, de aanbieder en het aantal mensen dat via eHerkenning wordt geautoriseerd.

De kosten, de aanvraagprocedure en de doorlooptijd van de aanvraag verschillen per eHerkenningsaanbieder. Kies daarom zorgvuldig uw aanbieder.