Icoon van opgeheven hand

Uitstel en handhaving

Zorgaanbieders en jeugdhulpverleners moeten jaarlijks verantwoorden. De Inspecties voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Jeugdzorg (IJZ) zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze verplichting. Alleen bij hoge uitzondering is uitstel mogelijk.

Toezicht IGZ

Elk jaar krijgen de IGZ en IJZ na 6 juni een lijst van het CIBG met instellingen die niet (volledig) voldoen aan de verantwoordingsverplichting. Staat uw instelling op deze lijst, dan stuurt de IGZ of de IJZ een aanmaning (voornemen last onder dwangsom). U krijgt dan de gelegenheid om alsnog te voldoen aan de verantwoordingsverplichting.

Uitstel verantwoordingsverplichting

Alleen bij hoge uitzondering verlenen de IGZ en IJZ uitstel. Wilt u een verzoek doen, vul dan voor 1 april het uitstelformulier in. Bent u een jeugdzorginstelling, geef dit dan duidelijk aan. Stuur het formulier naar meldpunt@igz.nl.

Boete

Voldoet u ook na de aanmaning van de IGZ of IJZ niet aan uw verantwoordingsverplichting? Dan leggen de inspecties een boete (last onder dwangsom) op. De boete kan voor het eerste jaar oplopen tot 10.000 euro bij volledige verantwoording. Bij beperkte verantwoording kan de boete oplopen tot 5.000 euro. Wanneer u na deze periode nog niet hebt voldaan aan de verantwoordingsplicht, kan de inspectie opnieuw een boete opleggen.