Uitstel en handhaving

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. Uitstel kan alleen bij de IGJ worden aangevraagd.

Uitstel

Uitstel wordt alleen bij hoge uitzondering verleend. Wilt u een uitstelverzoek doen, dan kan dit via het uitstelformulier. Het verzoek moet normaal gesproken uiterlijk 1 april van het jaar dat volgt op het verslagjaar zijn ingediend.
Voor het verslagjaar 2020 geldt (net als in 2019) een uitzondering in verband met de coronacrisis. U kunt tot 15 juli 2021 uitstel aanvragen voor de jaarverantwoording over het jaar 2020.

Bent u een jeugdzorginstelling, geef dit dan duidelijk aan.

Stuur het formulier naar meldpunt@igj.nl.

Handhaving

Elk jaar krijgt komt er in juni voor de IGJ een overzicht beschikbaar met instellingen die niet (volledig) voldoen aan de verantwoordingsverplichting. Staat uw instelling op deze lijst, dan stuurt de IGJ  een voornemen last onder dwangsom (een soort waarschuwing). U krijgt dan de gelegenheid om alsnog te voldoen aan de verantwoordingsverplichting.

Last onder dwangsom

Voldoet u ook na de aanmaning van de IGJ niet aan uw verantwoordingsverplichting? Dan legt de inspectie de last onder dwangsom op. U heeft dan nog vier weken om alsnog uw verantwoordingsgegevens aan te leveren zonder dat de dwangsom (een geldbedrag) betaald moet worden. Na deze termijn moet u voor elke week die u niet aan uw verantwoordingsverplichting voldoet een bedrag betalen. Dit bedrag kan voor het eerste jaar oplopen tot 10.000 euro bij volledige verantwoording en tot 5.000 euro bij vereenvoudigde verantwoording. Wanneer u na deze periode nog niet hebt voldaan aan de verantwoordingsplicht, kan de inspectie opnieuw een dwangsom opleggen.