Vereenvoudigd verantwoorden

Kleine zorginstellingen en kleine jeugdhulpaanbieders (micro-ondernemingen) kunnen als ze aan bepaalde eisen voldoen, in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. Bekijk op deze pagina of dit voor u geldt. Sommige  organisaties zijn door wetgeving uitgesloten van vereenvoudigde verantwoording.

Vereenvoudigde jaarverantwoording

Vereenvoudigd verantwoorden houdt o.a. in dat u een vereenvoudigde balans en resultatenrekening mag aanleveren. Ook is het niet nodig een accountantsverklaring aan te leveren.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

Vereenvoudigd verantwoorden is van toepassing als uw organisatie op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of (niet zorg) activiteiten. Ook bij combinatie-instellingen gaat u uit van het totaal.

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

Hieronder kunt u vaststellen of uw organisatie in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden. Ga hierbij uit van het jaar waarin u uw WTZi- toelating kreeg of van start ging als jeugdhulpaanbieder.

WTZi-toelating of jeugdhulpaanbieder sinds 2018?

U mag vereenvoudigd verantwoorden als u voor verslagjaar 2018 voldoet aan 2 van de 3 hierboven genoemde criteria. Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

WTZi-toelating of jeugdhulpaanbieder sinds 2017?

U mag vereenvoudigd verantwoorden als uw organisatie voor zowel 2017 als 2018 voldoet aan 2 van de 3 genoemde criteria.  Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

WTZi-toelating of jeugdhulpaanbieder sinds 2016 of eerder?

Volg het onderstaande schema of te zien of u zich vereenvoudigd mag verantwoorden of dat u volledig moet verantwoorden.
 

Tussenjaar

Bij het bepalen van de verantwoordingvorm wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere verantwoordingvorm over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd. 

Organisaties die niet vereenvoudigd mogen verantwoorden

De onderstaande organisaties mogen zich niet vereenvoudigd verantwoorden. Ook niet als voldaan wordt aan de criteria. Zij moeten zich altijd volledig verantwoorden:

  • Regionale Ambulancevoorzieningen;
  • Gecertificeerde instellingen;
  • Jeugdhulpaanbieders die ook onderwijs leveren
  • Veilig Thuis instellingen

Hoe vereenvoudigd verantwoorden

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basislijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Solistisch werkende jeugdhulpverleners

Deze hebben geen verantwoordingsplicht en hoeven geen jaarverantwoording aan te leveren. Controleer of u als solist wordt gezien.