Vereenvoudigd verantwoorden of niet?

Bepaalde kleine zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders komen in aanmerking voor een vereenvoudigde vorm van verantwoorden. Ga eerst na of dat voor u geldt. Solistisch werkende jeugdhulpverleners krijgen vrijstelling van de jaarverantwoording

Controleer vereenvoudigde verantwoording