Welke gegevens aanleveren?

Welke verantwoordingsgegevens zorgaanbieders aanleveren, hangt af van het type instelling en de geleverde zorg. Sommige kleine zorgaanbieders hoeven minder gegevens aan te leveren (vereenvoudigd verantwoorden). De aangeleverde gegevens worden gebruikt door overheden en organisaties.

De jaarverantwoording bestaat meestal uit het invullen van verantwoordingsgegevens in DigiMV, en het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en gegevens over topinkomens.