Welke gegevens aanleveren?

Welke verantwoordingsgegevens organisaties openbaar moeten maken, hangt af van de wetgeving die van toepassing is. Sommige micro zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders hoeven minder gegevens aan te leveren (vereenvoudigd verantwoorden). De openbaar gemaakte gegevens worden gebruikt door overheden en maatschappelijke organisaties.

De jaarverantwoording bestaat meestal uit het invullen van verantwoordingsgegevens in DigiMV, en het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en gegevens over topinkomens.