Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen voor de verslagjaren 2014 tot en met 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type instelling. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

2017

 

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis

Modeljaarrekeningen

Medio januari 2018 beschikbaar

2016

 

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2016

Vereenvoudigde jaarverantwoording kleine Jeugdhulpaanbieders 2016 en 2017

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2016

Modeljaarrekeningen

Enkelvoudige modeljaarrekening Care 2016

Geconsolideerde modeljaarrekening Care 2016

Enkelvoudige modeljaarrekening Cure 2016

Geconsolideerde modeljaarrekening Cure 2016

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2016

Modeljaarrekening jeugdhulp 2016

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2016

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2016

Modeljaarrekening gecombineerde instellingen 2016

Modeljaarrekening en financiële informatie micro-entiteiten jeugdhulp 2016

 

2015

 

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2015

Format jaarverantwoording Jeugd 2015 (eenvoudig format)

Model financiële gegevens bij format jaarverantwoording  Jeugd 2015

Modeljaarrekeningen

Enkelvoudige modeljaarrekening Care 2015

Geconsolideerde modeljaarrekening Care 2015

Enkelvoudige modeljaarrekening Cure 2015

Geconsolideerde modeljaarrekening Cure 2015

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2015

Handleiding modeljaarrekeningen 2015

2014

 

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Alle zorginstellingen 2014

Jaarverantwoording Jeugdzorg 2014

Modeljaarrekeningen

Enkelvoudige modeljaarrekening Care 2014

Geconsolideerde modeljaarrekening Care 2014

Enkelvoudige modeljaarrekening Cure 2014

Geconsolideerde modeljaarrekening Cure 2014

Handleiding modeljaarrekeningen 2014