Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen vanaf verslagjaar 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type zorgorganisatie. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

2018

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd inclusief vereenvoudigd verantwoorden
Jaardocument voor zorg, jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en Regionale Ambulancevoorzieningen.
Jaarverantwoording Aanbieders Veilig Thuis


Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg volledige verantwoording 2018

Jaarrekeningpost RAV volledige verantwoording 2018

Modeljaarrekening Zorg vereenvoudigde verantwoording 2018

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017 en 2018

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017 en 2018

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017 en 2018

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017 en 2018

2017

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2017

Handleiding modeljaarrekening Zorg

Voorbeeldtekst Macro Beheers Instrument jaarrekening 2017

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017

Jaardocumenten en jaarrekeningen eerdere verslagjaren

Deze kunt u opvragen via de mail. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of jaren het gaat.