Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen vanaf verslagjaar 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type zorgorganisatie. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

Verslagjaar 2021

Brochure Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders

Deze brochure gaat over het overgangsrecht in verslagjaar 2021.

Van de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen naar artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg

Verslagjaar 2020

Jaardocumenten

Jaardocument voor Zorg en Jeugd 2020

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2020
U kunt hetzelfde document gebruiken als vorig jaar, dus de Jaarverantwoording Veilig Thuis 2019.

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening 2020 Zorg en Jeugd geconsolideerd, in ODS-format

Modeljaarrekening 2020 Zorg en Jeugd enkelvoudig, in ODS-format

Verslagjaar 2019 en 2018

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2019 inclusief vereenvoudigd verantwoorden

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2019
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2019 incl. WNT
Modeljaarrekening Zorg (enkelvoudig) 2019 incl. WNT

Modeljaarrekening 2019 Jeugdhulp incl. WNT (geconsolideerd)

Modeljaarrekening 2019 Jeugdhulp incl. WNT (enkelvoudig)

De modeljaarrekening is een service. Een (jeugd)hulpaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening.

Verslagjaar 2017

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2017

Handleiding modeljaarrekening Zorg

Voorbeeldtekst Macro Beheers Instrument jaarrekening 2017

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017

Jaardocumenten en jaarrekeningen eerdere verslagjaren

Deze kunt u opvragen via de mail. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of jaren het gaat.