Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen vanaf verslagjaar 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type zorgorganisatie. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

Verslagjaar 2020

Jaardocumenten

Jaardocument voor Zorg en Jeugd 2020

Verslagjaar 2019 en 2018

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2019 inclusief vereenvoudigd verantwoorden

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2019
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2019 incl. WNT
Modeljaarrekening Zorg (enkelvoudig) 2019 incl. WNT

Modeljaarrekening 2019 Jeugdhulp incl. WNT (geconsolideerd)

Modeljaarrekening 2019 Jeugdhulp incl. WNT (enkelvoudig)

De modeljaarrekening is een service. Een (jeugd)hulpaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening.

Verslagjaar 2017

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2017

Handleiding modeljaarrekening Zorg

Voorbeeldtekst Macro Beheers Instrument jaarrekening 2017

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017

Jaardocumenten en jaarrekeningen eerdere verslagjaren

Deze kunt u opvragen via de mail. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of jaren het gaat.