Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen voor voor verslagjaar 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type instelling. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

2017

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2017

Handleiding modeljaarrekening Zorg

Voorbeeldtekst Macro Beheers Instrument jaarrekening 2017

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017

Jaardocumenten en jaarrekeningen eerdere verslagjaren

Deze kunt u opvragen via de mail. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of jaren het gaat.