Jaardocumenten en modeljaarrekeningen

Hier vindt u de jaardocumenten en modeljaarrekeningen voor de verslagjaren 2014 tot en met 2017. De jaardocumenten bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording van uw type instelling. De modeljaarrekeningen maken het aanleveren van de jaarrekening makkelijker.

2017

Jaardocumenten

Jaarverantwoording aanbieders van zorg, jeugdhulp jeugdbescherming/-reclassering 2017 en 2018

Vereenvoudigde jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en jeugdhulp

Jaarverantwoording 2017 Veilig Thuis
 

Modeljaarrekeningen

Modeljaarrekening Zorg (care, cure, enkelvoudig, geconsolideerd) 2017

Handleiding modeljaarrekening Zorg

Voorbeeldtekst Macro Beheers Instrument jaarrekening 2017

Modeljaarrekening Jeugdhulp 2017

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2017

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2017

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2017

2016

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2016

Vereenvoudigde jaarverantwoording kleine Jeugdhulpaanbieders 2016 en 2017

Jaarverantwoording Veilig Thuis 2016
 

Modeljaarrekeningen

Enkelvoudige modeljaarrekening Care 2016

Geconsolideerde modeljaarrekening Care 2016

Enkelvoudige modeljaarrekening Cure 2016

Geconsolideerde modeljaarrekening Cure 2016

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2016

Modeljaarrekening jeugdhulp 2016

Modeljaarrekening jeugdhulp GGZ 2016

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2016

Modeljaarrekening Gecertificeerde Jeugdhulpinstellingen 2016

Modeljaarrekening en financiële informatie micro-entiteiten jeugdhulp 2016

2015

Jaardocumenten

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2015

Format jaarverantwoording Jeugd 2015 (eenvoudig format)

Model financiële gegevens bij format jaarverantwoording  Jeugd 2015
 

Modeljaarrekeningen

Enkelvoudige modeljaarrekening Care 2015

Geconsolideerde modeljaarrekening Care 2015

Enkelvoudige modeljaarrekening Cure 2015

Geconsolideerde modeljaarrekening Cure 2015

Modeljaarrekening Justitiële Jeugdinrichtingen 2015

Handleiding modeljaarrekeningen 2015