Jaarverantwoording Jeugdhulpaanbieders

De jaarverantwoording van jeugdhulpinaanbieders bestaat uit 2 onderdelen: het aanleveren van verantwoordingsgegevens en een jaarrekening met een accountantsverklaring.

Welke jeugdhulpaanbieders?

Binnen de jeugdhulp leggen deze organisaties jaarlijks verantwoording af:

  • aanbieders van jeugdhulp
  • jeugdbescherming/reclassering (gecertificeerde instellingen)
  • particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen

Vereenvoudigd verantwoorden?

Kleine jeugdhulpaanbieders (micro-ondernemingen) mogen vereenvoudigd verantwoorden. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren. Controleer of u voor vereenvoudigde jaarverantwoording in aanmerking komt.

Jaarverantwoording combinatie-instellingen

Sommige jeugdhulaanbieders leveren ook zorg en/of onderwijs. Deze combinatie-instellingen leveren 1 jaarverantwoording aan. De vragen en tabellen staan voor u klaar in DigiMV. De meeste vragen en tabellen vult u eenmaal in. Een aantal vragen zijn specifiek per sector.

Jaarverantwoording jeugdhulpinstellingen

De jaarverantwoording 2017 voor jeugdhulpaanbieders bestaat uit 3 onderdelen:

Alle onderdelen worden aangeleverd in DigiMV.

Vragenlijsten DigiMV

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als  bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording en een overzicht van vragen vindt u in het document Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2018.

Jaarrekening jeugdhulp

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldgingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. Zie voor meer informatie Jaarrekening jeugdhulpaanbieders.