Vereenvoudigde jaarverantwoording

Kleine zorginstellingen en kleine jeugdhulpverleners (micro-ondernemingen) kunnen in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren dan bij volledige verantwoording. Controleer hieronder of dit op uw organisatie van toepassing is.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

U mag vereenvoudigd verantwoorden als u op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of (niet zorg) activiteiten. Dus niet alleen voor de geboden zorg of hulp. Ook bij combinatie-instellingen gaat u uit van het totaal. Bent u een nieuwe zorgverlener? Dan mag u uitgaan van het eerste boekjaar.

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

Organisaties die niet vereenvoudigd ogen verantwoorden

De volgende organisaties mogen zich niet vereenvoudigd verantwoorden en moeten zich altijd volledig verantwoorden:

  • Regionale Ambulancevoorzieningen;
  • Gecertificeerde instellingen;
  • Jeugdhulpaanbieders die ook onderwijs leveren
  • Veilig Thuis instellingen

Hoe vereenvoudigd verantwoorden

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basislijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Vereenvoudigd verantwoorden houdt o.a. in dat u een vereenvoudigde balans en resultatenrekening mag opstellen en aanleveren. Ook is het niet nodig een acountantsverklaring aan te leveren.