Vereenvoudigde jaarverantwoording

Kleine zorginstellingen en jeugdhulpverleners kunnen in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren dan bij volledige verantwoording. Controleer hier of dit op uw organisatie van toepassing is.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

Bent u een kleine zorginstelling of jeugdhulpaanbieder? Dan mag u vereenvoudigd verantwoorden als u op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 volgende criteria:

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of activiteiten. Dus niet alleen voor de geboden zorg of hulp. Bent u een nieuwe zorgverlener? Dan mag u uitgaan van het eerste boekjaar.

Hoe vereenvoudigd verantwoorden

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basislijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.