Vereenvoudigde jaarverantwoording

Kleine jeugdhulpaanbieders kunnen in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. Dan hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij volledige verantwoording. Controleer vóór u gegevens aanlevert of u onder deze uitzondering valt.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

Bent u een kleine jeugdhulpaanbieder? Dan mag u vereenvoudigd verantwoorden als:  

  • u geen zelfstandig werkende beroepsbeoefenaar of rechtspersoon bent (in dat geval bent u vrijgesteld van jaarverantwoording);
  • u op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 volgende criteria:
    • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
    • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
    • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of activiteiten. Dus niet alleen voor de geboden jeugdhulp. Bent u een nieuwe toetreder? Dan mag u uitgaan van het eerste boekjaar.

Voor het eerst vereenvoudigd verantwoorden

In het aanleverportaal DigiMV geeft u aan dat u gebruik maakt van vereenvoudigde verantwoording. Dat kunt u doen in de basisvragenlijst.