Vereenvoudigde jaarverantwoording

Kleine zorginstellingen en kleine jeugdhulpverleners kunnen in aanmerking komen voor vereenvoudigde jaarverantwoording. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren dan bij volledige verantwoording. Controleer hier of dit op uw organisatie van toepassing is.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

U mag vereenvoudigd verantwoorden als u op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden hulp en/of activiteiten. Dus niet alleen voor de geboden zorg of hulp. Bent u een nieuwe zorgverlener? Dan mag u uitgaan van het eerste boekjaar.

  • een netto-omzet van minder dan 700.000 euro;
  • gemiddeld minder dan 10 werknemers;
  • de waarde van de activa is niet meer dan 350.000 euro (volgens de balans met toelichting).

Kleine WTZi-instellingen

Voor deze zorgverleners is de vereenvoudigde verantwoording in 2017 voor het eerst ingevoerd. Deze instelling mogen voor verslagjaar 2017 uitgaan van dit eerste jaar. Na dit jaar geldt ook voor deze zorgaanbieders de eis van twee achtereenvolgende balansdata.

Hoe vereenvoudigd verantwoorden

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basislijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.