Beperkte jaarverantwoording

In bepaalde situaties mogen zorginstellingen en jeugdhulpinstellingen zich beperkt verantwoorden. Controleer vóór u jaargegevens aanlevert of u onder deze uitzondering valt.

Wat is beperkte jaarverantwoording?

Bij beperkt verantwoorden hoeven er minder verantwoordingsgegevens aangeleverd te worden, en geen jaarrekening met accountantsverklaring.

Wanneer beperkt verantwoorden?

Een zorgaanbieder mag beperkt verantwoorden als:

  • er in het verslagjaar geen zorg is verleend waarvoor een WTZi-toelating is afgegeven;
  • er in het verslagjaar geen jeugdhulp verleend is, ondanks een contract met de gemeente voor (een deel van) dat jaar;
  • er alleen zorg of jeugdhulp in onderaanneming is geleverd;
  • er alleen zorg of jeugdhulp is geleverd die vanuit persoonsgebonden budget (pgb) is betaald.

Voor het eerst beperkt verantwoorden

Geef in DigiMV aan dat beperkte verantwoording op u van toepassing is. Dat kunt u doen op de startpagina en in de basisvragenlijst. U krijgt automatisch de vragenlijst die bij beperkte verantwoording hoort.  

Vorig jaar al beperkt verantwoord?

Heeft u vorig jaar beperkt verantwoord? Dan staat Beperkt verantwoorden vermeld in de brief die u in december van het CIBG ontvangt. Beperkt verantwoorden is dan ook als verantwoordingsreden ingevuld in DigiMV. Voldoet u niet meer aan een van de criteria voor beperkt verantwoorden, dan moet u zich volledig verantwoorden. Stuur in dat geval een e-mail naar jaardocumentmv@minvws.nl. Vraag de aanschrijfreden 'DigiMV WTZi/Jeugdhulp Beperkt' om te zetten naar 'DigiMV WTZi/Jeugdhulp'. Vermeld ook het betreffende verslagjaar.