Publicatie en gebruik gegevens

Hoofddoel van de verantwoording is maatschappelijke verantwoording en het bevorderen van een transparante zorgsector.
De aangeleverde verantwoordingsgegevens worden gebruikt door overheden, organisaties en particulieren. Bijvoorbeeld voor statistiek en onderzoek. Niet-openbare gegevens kunt u opvragen.

Gebruikers van openbare verantwoordingsgegevens

De meeste gegevens die in DigiMV worden aangeleverd, zijn openbaar. Openbare verantwoordingsgegevens worden gebruikt door (overheids)organisaties en particulieren. Hoofdgebruikers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast worden de gegevens gebruikt door onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, zorgverzekeraars, accountantskantoren, universiteiten, nieuwsmedia en particulieren.

Koppeling met portalen

De informatie wordt gekoppeld aan de volgende (besloten) portalen.

  • Portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ);
  • Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa);
  • Database van het Zorginstituut Nederland (ZINL).

Waar zijn de gegevens voor nodig?

Het CBS gebruikt de verantwoordingsgegevens voor de databank Statline. De IGJ heeft de gegevens nodig voor risicoanalyses en toezicht. De ministeries gebruiken de gegevens voor beleid en handhaving. Zorgverzekeraars gebruiken de data voor het toetsen van de integriteit van zorgaanbieders.

Opvragen niet-gepubliceerde verantwoordingsgegevens verslagjaar 2016 en eerder

De volgende gegevens in DigiMV werden in de verslagjaren 2016 en eerder niet gepubliceerd via de website :

  • uitbestede zorg en zorg in onderaanneming;
  • personeelsinformatie.

Databestanden die deze niet-gepubliceerde gegevens bevatten, kunnen aangevraagd worden. De aanvraag wordt beoordeeld door het CIBG en uw brancheorganisatie.