Wanneer welke accountantsverklaring

Welke accountantsverklaring u bij uw jaarrekening moet aanleveren, is afhankelijk of u een micro, kleine of grote organisatie bent. Via onderstaande tabellen kunt u vaststellen welke definitie op uw organisatie van toepassing is en welke verklaring daarbij hoort.

Micro-organisatie Kleine organisatie Grote organisatie
Definitie: micro, kleine of grote organisatie

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

voldoet niet aan de criteria van een micro of kleine organisatie

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000; a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt  niet meer dan € 700.000; b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt  niet meer dan € 12.000.000;
c.  het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.  c.  het gemiddeld aantal werknemers
over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 
Omvang Zorgaanbieder Jeugdhulpaanbieder Gecertificeerde instelling Regionale Ambulancevoorziening
Wanneer is welke accountantsverklaring toegestaan?
Micro-organisatie Geen verklaring Geen verklaring Samenstellingsverklaring Controleverklaring
Kleine organisatie Beoordelingsverklaring Beoordelingsverklaring Beoordelingsverklaring Controleverklaring
Grote organisatie Controleverklaring Controleverklaring Controleverklaring Controleverklaring

Belangrijk


Tussenjaar

Bij het bepalen welke accountantsverklaring van toepassing is,  wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere accountantsverklaring over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd.  

Voorbeeld: uw omzet is voor één jaar hoger dan de gestelde eis voor vereenvoudigde verantwoording maar  het jaar daarna weer onder de eis, dan blijft de vereenvoudigde verantwoording op u van toepassing. Pas na twee jaar hoger dan de eis gaat u over naar volledig verantwoorden. Andersom (van volledig naar eenvoudig verantwoorden) geldt dit ook.  

Gecombineerde organisaties

Bij gecombineerde organisaties (zorg en jeugdhulp) gaat u bij het bepalen van de organisatieomvang uit van het geheel.
Voor het overgangsjaar 2021 gaat u uit van de bepalingen in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG

Hulp nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.