Solistisch werkende jeugdhulpverleners

Wanneer u de jeugdhulp zelfstandig en helemaal alleen verleent, dan wordt u gezien als een solistisch werkende jeugdhulpverlener. U valt dan niet onder de verantwoordingsplicht en kunt u zich afmelden voor de jaarverantwoording.  Dit geldt tot en met verslagjaar 2019. Lees op deze pagina of dit in uw situatie van toepassing is.

U bent een solistisch jeugdhulpverlener in de volgende twee situaties:

  • u bent een Zelfstandige Zonder Personeel (natuurlijke persoon of eenmansbedrijf, dat wil zeggen dat eigendom én uitvoering volledig bij één natuurlijk persoon liggen;
  • u bent onderdeel van een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen die allemaal individueel geregistreerd staan bij de KvK, zelfstandig en alleen de jeugdhulp verlenen, zelfstandig factureren en zelfstandig belastingaangifte doen.

In de Regeling Jeugdwet staat dat solistisch werkende jeugdhulpverleners niet onder de verantwoordingsplicht vallen. Het uitgangspunt is dat de jeugdhulp feitelijk zelfstandig en door iemand alleen wordt aangeboden en verleend. Dat wil zeggen dat alle activiteiten met betrekking tot het aanbieden van jeugdhulp (als organisatie) en de daadwerkelijk verlening van jeugdhulp (als persoon) door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Afmelden tot en met verslagjaar 2019

Is een van de twee genoemde situaties op u van toepassing, dan bent u niet verantwoordingsplichtig. U hoeft geen jaarverantwoording aan te leveren. Meld u dan af voor de verantwoordingsplicht. Dit kan via het contactformulier. U vermeldt hierbij welke van de twee hierboven genoemde situaties op u van toepassing is.
Let op! Vanaf verslagjaar 2020 wijzigt dit en hoeft u zich niet meer af te melden.

Ander situaties of rechtsvormen

In alle andere situaties moet u zich vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Dit geldt voor rechtsvormen zoals N.V.'s, Stichtingen, Verenigingen, Coöperaties, B.V.’s (met uitzondering van het eenmansbedrijf), Maatschappen en V.O.F..’s.

Eenmanszaak met (ingehuurd) zorgpersoneel of onderaannemers

Als u een Eenmanszaak bent en zorgpersoneel heeft of een of meer partijen inhuurt of inschakelt om de jeugdhulp namens u te verlenen (zoals zorg in onderaanneming), dan bent u verantwoordingsplichtig.

V.O.F. of Maatschap

Een V.O.F. of maatschap bestaat uit minimaal twee personen en wordt niet gezien als solistisch werkende jeugdhulpverlener. Ook niet als er maar één maat of vennoot de daadwerkelijke jeugdhulp verleent. Dit betekent dat een maatschap of V.O.F. vereenvoudigd of volledig moet verantwoorden.