Vrijstelling solistisch werkende jeugdhulpverleners

Solistisch werkende Jeugdhulpaanbieders vallen niet onder de verantwoordingsplicht. Geldt dit voor u, dan kunt u zich afmelden voor de jaarverantwoording.

In de Regeling Jeugdwet staat dat solistisch werkende jeugdhulpverleners niet onder de verantwoordingsplicht vallen. Solistisch werkend betekent dat u in uw organisatie als enige jeugdhulp verleent. Zodra er twee of meer personen (geen fte’s maar personen) namens uw organisatie jeugdhulp verlenen, bent u wel verantwoordingsplichtig. Het maakt daarbij niet uit of deze personen in loondienst zijn of ingehuurd. Het maakt ook niet uit welke rechtsvorm u heeft en/of er sprake is van een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Afmelden

Bent u een solistisch werkende jeugdhulpverlener? Meld u dan af voor de jaarverantwoordingsplicht via het contactformulier. Vermeld hierbij de reden waarom u niet hoeft te verantwoorden. Het CIBG meldt u dan af voor het verslagjaar. Let op: U meldt elk jaar opnieuw dat u niet hoeft te verantwoorden.

Maatschappen en vof's

Maatschappen en vennootschappen onder firma (vof's) worden gezien als solistisch werkende jeugdhulpverlener in de volgende situaties :

  • er is 1 maat of vennoot die jeugdhulp verleent en er is geen ingehuurd of vast zorgpersoneel in dienst.
  • elke maat heeft een individueel contract met de gemeente en heeft geen ingehuurd of vast zorgpersoneel in dienst.