Vrijstelling solistisch werkende jeugdhulpverleners

Solistisch werkende Jeugdhulpaanbieders zijn vrijgesteld van de jaarverantwoording zorg. Geldt dit voor u, dan kunt u zich afmelden voor de jaarverantwoording via het contactformulier.

Maatschappen en vof's

Maatschappen en vennootschappen onder firma (vof's) hoeven geen jaarverantwoording af te leggen in de volgende situaties :

  • er is 1 maat of vennoot die jeugdhulp verleent en er is geen ingehuurd of vast zorgpersoneel in dienst.
  • elke maat of vennoot heeft een individueel contract met de gemeente en heeft geen ingehuurd of vast zorgpersoneel in dienst.

Afmelden

Geldt een van de bovenstaande situaties voor u? Meld u dan af voor de jaarverantwoordingsplicht via jaardocumentmv@minvws.nl. Vermeld de reden waarom u niet hoeft te verantwoorden. Het CIBG meldt u dan af voor het verslagjaar. Let op: U meldt elk jaar opnieuw dat u niet hoeft te verantwoorden.