WNT-gegevens bekijken

Gegevens over de bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in zorgorganisaties (WNT-gegevens) zijn openbaar. U vindt de WNT-gegevens in de jaarstukken die zorgorganisaties aanleveren bij hun jaarverantwoording. Jaarrekeningen van zorgorganisaties die niet verplicht zijn de jaarverantwoording aan te leveren vindt u hier niet.

Waar

De aangeleverde WNT-gegevens staan in het archief van DigiMV. Zoek op instelling en kies daarna Wettelijk verplichte bijlagen maatschappelijke verantwoording.  Jaarrekeningen van niet verantwoordingplichtige zorgorganisaties moeten openbaar gemaakt worden via een andere makkelijk toegankelijke locatie. In de meeste gevallen zal dit de website van de betreffende organisatie zijn.

Vervallen digitale aanleverplicht

Vanaf verslagjaar 2017 worden de WNT-gegevens niet meer via een (aparte) vragenlijst in de aanleverportaal DigiMV aangeleverd. Deze gegevens worden dan alleen nog in de financiële jaarstukken van de zorgorganisaties opgenomen.