Regeling openbare jaarverantwoording gepubliceerd

Op 29 september 2021 is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gepubliceerd. In deze Regeling staat wat een zorgaanbieder voor de jaarverantwoording over het boekjaar 2022 uiterlijk 1 juni 2023 bij het CIBG openbaar moet maken.

Ter beperking van de regeldruk is in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG zoveel mogelijk aangesloten bij wat zorgaanbieders al verplicht zijn op grond van andere administratie- en verantwoordingsverplichtingen. Om zorgaanbieders te faciliteren wordt vanaf boekjaar 2022 het elektronisch portaal van het CIBG op een klantvriendelijke manier vormgegeven. Hierdoor worden bijvoorbeeld al bekende gegevens uit het handelsregister of voorgaande verslagjaar automatisch ingevuld en krijgen zorgaanbieders via een beslisboom uitsluitend de vragen te zien die op hun individuele situatie van toepassing zijn.

De website 'Jaarverantwoording zorg' wordt binnenkort inhoudelijk aangepast aan deze nieuwe wet- en regelgeving, omdat zorginstellingen zich nog tot 1 oktober 2021 tijdig maatschappelijk kunnen verantwoorden over boekjaar 2020.