Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons CCO (zero) verklaring van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Naamsvermelding

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Hergebruik beeld

Voor foto's en andere afbeeldingen is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een afbeelding is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Meer informatie

Meer informatie over CCO.