De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen versie 2 staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Jaarverslag en Zorg moet de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten wij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt de gemeenschappelijke online infrastructuur van de rijksoverheid, het Platform Rijksoverheid Online (PRO) PRO voldoet aan de functionele, technische en redactionele eisen van de Webrichtlijnen.