Home

Veel organisaties in het zorgveld leggen jaarlijks verantwoording af over hun bedrijfsvoering. 

Let op: de informatie op deze website gaat over de jaarverantwoording over verslagjaar 2021 die aangeleverd moet worden voor 1 juni 2022. In 2023 zal over 2022 een grotere groep zorgaanbieders jaarverantwoording afleggen. Ook de inhoud van de openbare jaarverantwoording wordt gewijzigd. Kijk voor meer informatie over de jaarverantwoording zorgaanbieders 2022 bij het betreffende menu-item hierboven.

Jaarverantwoording

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten organisaties zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgaanbieders over de besteding van collectieve middelen. Ook vallen veel organisaties onder de Wet normering topinkomens en moeten ze hun WNT-verantwoording openbaar maken.
Wat welke organisaties moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De jaarlijkse openbare jaarverantwoording geeft informatie voor het risicogericht toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Daarbij hebben ook andere betrokkenen belang bij deze informatie, zoals zorginkopers, interne toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc. Hierbij geldt het adagium van ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’.