Home

Zorginstellingen en instellingen voor jeugdhulp en Veilig Thuis leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten deze zorgaanbieders zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij gegevens over de bezoldiging van hun topfunctionarissen aanleveren.

Zorgaanbieders leveren de verantwoordingsgegevens aan via het portaal DigiMV. Welke zorgaanbieders gegevens moeten aanleveren, en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De jaarrekeningen en de meeste gegevens uit DigiMV zijn openbaar. Hoofdgebruikers zijn de overheid en instellingen.