Zorginstellingen en instellingen voor jeugdhulp en Veilig Thuis leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten deze zorgaanbieders zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij houden aan de Wet normering topinkomens.

Zorgaanbieders leveren de verantwoordingsgegevens aan via het portaal DigiMV. Welke zorgaanbieders gegevens moeten aanleveren, en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De jaarrekeningen en de meeste gegevens uit DigiMV zijn openbaar. De gegevens worden door diverse (overheids)organsiaties gebruikt voor bijvoorbeeld toezicht en beleidsvorming.

In het verleden werden deze jaargegevens ongecoördineerd uitgevraagd. Nu is dit gebundeld onder de noemer maatschappelijke jaarverantwoording en is het gekoppeld aan het moment waarop de instellingen hun jaarrekening moeten aanleveren (1 juni).