Onderhoud in avond/nacht aanstaand weekend

Van zaterdag 10 juni 18.00 uur tot zondag 11 juni 08.00 uur vindt er gepland onderhoud plaats bij de Kamer van Koophandel (KvK). DigiMV is gedurende deze tijd beschikbaar. Het is alleen niet mogelijk om gebruik te maken van functionaliteit waarbij via een directe link informatie moet worden opgehaald bij de KvK.

Twee artsen staan voor een computer

Home

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af.

De jaarverantwoording

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten organisaties zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgorganisaties over de besteding van collectieve middelen. Ook vallen veel organisaties onder de Wet normering topinkomens en moeten ze hun WNT-verantwoording openbaar maken. Wat welke organisaties moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

Wie maken gebruik van de jaarverantwoordingen?

De jaarverantwoording is openbaar en door iedereen op www.jaarverantwoordingzorg.nl en het Landelijk Register Zorgaanbieders in te zien. De jaarlijkse openbare jaarverantwoording geeft informatie voor het risicogericht toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierbij geldt zoveel mogelijk ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’. Daarnaast hebben ook andere betrokkenen belang bij deze informatie, zoals zorginkopers, interne toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc.