Zorginstellingen en instellingen voor jeugdhulp en Veilig Thuis leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten deze zorgaanbieders zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij houden aan de Wet normering topinkomens. Welke zorgaanbieders gegevens moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De meeste gegevens zijn openbaar en worden door diverse (overheids)organsiaties gebruikt voor bijvoorbeeld toezicht en beleidsvorming. In het verleden werd dit ongecoördineerd uitgevraagd. Nu is dit gebundeld onder de noemer Jaarverantwoording zorg en is het gekoppeld aan het moment waarop organisaties hun jaarrekening klaar moeten hebben (1 juni).