Zorg- en jeugdhulp- en Veilig Thuisinstellingen leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij zich houden aan de Wet normering topinkomens. Welke zorgaanbieders gegevens moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De meeste gegevens zijn openbaar en worden door diverse (overheids)organsiaties gebruikt voor bijvoorbeeld toezicht en beleidsvorming. Hoofdgebruikers zijn het ministerie van VWS, het ministerie van JenV, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeug, de NZA en het CBS. Daarnaast worden ze gebruikt door onder andere het RIVM, zorgverzekeraars, accountantskantoren, universiteiten, nieuwsmedia en particulieren. 

In het verleden werden deze gegevens ongecoördineerd uitgevraagd. Nu zijn ze gebundeld onder de noemer Jaarverantwoording zorg en is de uitvraag gekoppeld aan het moment waarop organisaties hun jaarrekening klaar moeten hebben (1 juni).