Contact met het CIBG

Jaarverantwoording Zorg is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Informatie jaarverantwoording

070 - 340 69 00

Op werkdagen bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur

jaardocumentmv@minvws.nl

Informatie Wet normering topinkomens

070 - 340 66 88

Op werkdagen bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur

normeringtopinkomens@minvws.nl

Postadres

CIBG
Postbus 16114
2500 BC Den Haag