U kunt per e-mail, telefonisch en per post contact opnemen. We zijn op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.

Jaarverantwoording in de zorg

Postbus 16114
2500 BC Den Haag

jaardocumentmv@minvws.nl
070 340 69 00

Wet normering topinkomens

Postbus 16114
2500 BC Den Haag

normeringtopinkomens@minvws.nl
070  340 66 88