Kamerbrief geeft duidelijkheid over voorgenomen doelgroep voor pauze openbare jaarverantwoording

Voor de zomer maakte minister Helder tijdens een commissiedebat haar voornemen kenbaar tot het instellen van een pauze voor de jaarverantwoording. De voorgenomen doelgroep is beschreven in een kamerbrief die op donderdag 28 september 2023 is verzonden. In dit bericht leggen wij u uit welk voornemen de minister heeft met de pauze en wie behoort tot de voorgenomen doelgroep.

Uitstel voor zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die geen jaarverantwoording hoefden af te leggen

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. De pauze geldt alléén voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording hoefden af te leggen op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze groep hoeft geen openbare jaarverantwoording af te leggen over de boekjaren 2022 en 2023.

Geen uitstel voor zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht of van organisatiestructuur gewijzigd

Alle zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

Geen uitstel voor combinatie-instellingen

Alle zorgaanbieders die tevens bijvoorbeeld jeugdhulp verlenen maken een jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 openbaar.

Let op! De pauze voor de openbare jaarverantwoording is op dit moment nog een voornemen, omdat de vereiste wijziging van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) hiervoor nog behandeld moet worden. De zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de pauze voor de openbare jaarverantwoording mogen in de praktijk wel al uitgaan van de voorgenomen pauze.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen