Contactformulier

Let op! Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u terecht bij de NZa en IGJ

Contactformulier

Gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon
Heeft u hierover eerder contact gehad met ons? Vermeld dan het meldingsnummer of datum.
Onderwerp
Maak een keuze(verplicht)
Accountantsverklaring/jaarrekening/bestuursverslag/verslag interne toezichthouder
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Max. 5Mb
Afmelden jaarverantwoording
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Max. 5Mb
Bedrijf en contactgegevens wijzigen

(Vul alleen de gegevens in die wijzigen)

Max. 5Mb
Consolidatie
Soort Organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Max. 5Mb
Désaveuverklaring
Max. 5Mb
Faillissement/geen KvK‐inschrijving
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Max. 5Mb
Inhoud vragenlijsten en technische werking DigiMV
Soort organisatie(verplicht)
Max. 5Mb
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Jeugd of Veilig Thuis
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Max. 5Mb
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg overgangsjaar 2021
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg 2022
Inloggen DigiMV of eHerkenning
Max. 5Mb
Anders
Max. 5Mb