Stel uw vraag over de jaarverantwoording zorg

Let op! Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u terecht bij de NZa en IGJ

Contactformulier

Gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon
Heeft u hierover eerder contact gehad met ons? Vermeld dan het meldingsnummer of datum.
Onderwerp
Maak een keuze(verplicht)
Accountantsverklaring/jaarrekening/bestuursverslag/verslag interne toezichthouder
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Afmelden jaarverantwoording
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Bedrijf en contactgegevens wijzigen

(Vul alleen de gegevens in die wijzigen)

Consolidatie
Soort Organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Désaveuverklaring
Faillissement/geen KvK‐inschrijving
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Inhoud vragenlijsten en technische werking DigiMV
Soort organisatie(verplicht)
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Jeugd of Veilig Thuis
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg overgangsjaar 2021
Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk)(verplicht)
Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg 2022
Inloggen DigiMV of eHerkenning
Anders