Contactformulier

Let op! Voor vragen over toezicht en handhaving kunt u terecht bij de NZa en IGJ

Contactformulier

Gegevens organisatie
Soort organisatie(verplicht)
Vink één of meer van deze opties aan.
Gegevens contactpersoon
Heeft u hierover eerder contact gehad met ons? Vermeld dan het meldingsnummer of datum.
Onderwerp
Maak een keuze(verplicht)
Rechtsvorm(verplicht)
Bent u als zorgaanbieder een groepshoofd of tussenholding?(verplicht)
Verleent uw organisatie zorg gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of VWS-subsidie?
Verleent u zorg met meer dan één zorgverlener?
Besteedt u, als zorgaanbieder, de zorg geheel of gedeeltelijk uit?