Stel uw vraag over de jaarverantwoording zorg

Contactformulier

Gegevens organisatie

Gegevens contactpersoon

Heeft u hierover eerder contact gehad met ons? Vermeld dan het meldingsnummer of datum.

Onderwerp

Maak een keuze *

Accountantsverklaring/jaarrekening/bestuursverslag/verslag interne toezichthouder

Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Afmelden jaarverantwoording

Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Bedrijf en contactgegevens wijzigen

(Vul alleen de gegevens in die wijzigen)

Consolidatie

Soort Organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Désaveuverklaring

Faillissement/geen KvK‐inschrijving

Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Inhoud vragenlijsten en technische werking DigiMV

Soort organisatie *

Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Jeugd of Veilig Thuis

Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg overgangsjaar 2021

Soort organisatie (meerdere keuzes mogelijk) *

Inhoudelijke vraag Jaarverantwoording Zorg 2022

Inloggen DigiMV of eHerkenning

Anders