Dataset DigiMV deel 1

Deel 1 van de geïntegreerde dataset verantwoordingsgegevens Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis instellingen. Het document bevat de tabladen 1-13.