Deel 3 DigiMV dataset 2019

Dit is deel 3 van de geïntegreerde dataset verantwoordingsgegevens Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis instellingen. Deel drie bestaat uit drie bestanden met de gegevens over locaties, entiteiten en de vragenlijsten beeldvormende diagnostiek.