Toelichting op de openbaarmakingsplicht voor advieskantoren

Onderstaande documenten bevatten toelichtingen en handvatten voor boekhouders, accountants en administrateurs over de jaarlijkse openbaarmakingsplicht.