Resultaten toegankelijkheidsonderzoek DigiMV december 2022

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van digimv10tst.desan.nl.