Jaardocumenten voor jeugd, combi-instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Hier vindt u modeljaardocumenten. Deze bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, het jeugdonderdeel bij combinatie-instellingen en Veilig Thuis-organisaties. 

Let op: de jaardocumenten 2022 gelden ook voor boekjaar 2023

Jaardocument jeugd

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vinden meer informatie over de jaarverantwoording in Jaardocument Jeugd 2022.

Jaardocument combi-instellingen

Combinatie-instellingen, die voor het onderdeel Jeugd alleen deze vragenlijst moeten invullen in DigiMV, vinden meer informatie over de jaarverantwoording in Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen.

De financiële verantwoording vult u in volgens de modellen die u vindt in de bijlagen bij de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Jaardocument Veilig Thuis

Meer informatie over de jaarverantwoording voor Veilig Thuis-organisaties vindt u in het Jaardocument Veilig Thuis 2022.

Jaardocument zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders is er vanaf boekjaar 2022 geen modeljaardocument meer.
De financiële verantwoording vult u in volgens de modellen die u vindt in de bijlagen bij de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Geen modeljaarrekeningen meer vanaf boekjaar 2022

Vanaf boekjaar 2022 worden er geen modeljaarrekeningen meer verstrekt en is het niet meer mogelijk om in DigiMV een modeljaarrekening te uploaden.  

Jaardocumenten en modeljaarrekeningen eerdere verslagjaren

Jaardocumenten en modeljaarrekeningen van eerdere verslagjaren kunt u opvragen via info@jaarverantwoordingzorg.nl. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of welke jaren het gaat, en of het om een zorgaanbieder, jeugdhulpaanbieder, Veilig Thuis-organisatie of combinatie-instelling gaat.