Jaardocumenten voor Jeugd, combi-instellingen en Veilig Thuis

Hier vindt u modeljaardocumenten. Deze bevatten uitgebreide informatie over de jaarverantwoording over het jaar 2022 voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, het jeugdonderdeel bij combinatie-instellingen en Veilig Thuis-organisaties. 

Verslagjaar 2022

Jaardocument Jeugd 2022

Dit is bedoeld voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen

Dit is bedoeld voor combinatie-instellingen, die voor het onderdeel Jeugd alleen deze vragenlijst moeten invullen in DigiMV. De financiële verantwoording vult u in volgens de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Jaardocument Veilig Thuis 2022

Dit is bedoeld voor Veilig Thuis-organisaties.

Jaardocumenten en modeljaarrekeningen eerdere verslagjaren

Deze kunt u opvragen via de mail. Vermeld hier duidelijk om welk jaar of jaren het gaat, en of het om een zorgaanbieder, jeugdhulpaanbieder, Veilig Thuis-organisatie of combinatie-instelling gaat.