Voorlichtingsmateriaal

Op deze pagina vindt u handige documenten die u meer informatie geven over de jaarverantwoording en helpen bij het indienen ervan. U vindt hier de brochure over de jaarverantwoording onder de WMG. Een leeswijzer met handvatten voor boekhouders en accountants die voor kleine(re) zorgaanbieders of combinatie-instellingen werken. Infographics over het doel van de jaarverantwoording en de verschillende onderdelen ervan, en over een transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenregeling. Verder is er een handig stroomschema waarin u kunt zien welke zorgaanbieders welke informatie moeten verzamelen om de jaarverantwoording te kunnen aanleveren. Tot slot vindt u hier handreikingen van de NZa die u helpen de jaarverantwoording in te dienen.