Voorlichtingsmateriaal

Bekijk hier de brochure over de jaarverantwoording onder de WMG.
De leeswijzer geeft boekhouders en accountants die voor kleine(re) zorgaanbieders of combinatie-instellingen werken, handvatten hoe de jaarverantwoording openbaar te maken.
Hier staan ook infographics over het doel van de jaarverantwoording en de verschillende onderdelen ervan, en over een transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenregeling.
Verder is er een handig stroomschema waarin u kunt zien welke zorgaanbieders welke informatie moeten verzamelen om de jaarverantwoording te kunnen aanleveren.