Voorlichtingsmateriaal

Op deze pagina vindt u handige documenten die u meer informatie geven over de jaarverantwoording en helpen bij het indienen ervan. Ook vindt u hier een link naar de vragen en antwoorden en de handreikingen voor zorgaanbieders.

Handreikingen voor zorgaanbieders

NZa heeft verschillende handreikingen beschikbaar gesteld die u hieronder kunt downloaden. Deze handreikingen helpen u uw jaarverantwoording juist en volledig in te dienen en openbaar te maken: