Verhoogde grensbedragen nu definitief

In het nieuwsbericht van 8 januari 2024 stond dat de grensbedragen, die bepalen in welke categorie een zorg- of jeugdhulpaanbieder en Veilig Thuis-organisatie valt, zouden worden verhoogd. De bedragen zijn nu definitief opgenomen in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG en Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen. De nieuwe grensbedragen kunnen voor kleine zorgaanbieders een lastenverlichting opleveren.

Nieuwe grensbedragen

De nieuwe grensbedragen mogen al voor boekjaar 2023 worden gebruikt, maar dit is niet verplicht.

Definitieve nieuwe grensbedragen voor micro, klein, middelgroot en groot
Balanstotaal Netto-omzet
Micro ≤ € 450.000 (voorheen: €350.000) ≤ € 900.000 (voorheen: €700.000)
Klein ≤ € 7.500.000 (voorheen: €6.000.000) ≤ € 15.000.000 (voorheen: €12.000.000)
Middelgroot ≤ € 25.000.000 (voorheen: €20.000.000) ≤ € 50.000.000 (voorheen: €40.000.000)
Groot > € 25.000.000 (voorheen: €20.000.000) > € 50.000.000 (voorheen: €40.000.000)

Het derde criterium waarop de categorie wordt bepaald, het aantal werknemers, is onveranderd (micro <10, klein <50, middelgroot <250, groot >250).

Mogelijke lastenverlichting

Voor kleine zorgaanbieders die met de oude grensbedragen middelgroot zouden zijn geworden, kan de verhoging van de grensbedragen een aanzienlijke lastenverlichting met zich meebrengen. Nu zij zich als kleine zorgaanbieder mogen verantwoorden in plaats van middelgroot, scheelt dat een accountantscontrole en bestuursverslag.