Jaarverantwoordingen over boekjaar 2022 en 2023 van zorgaanbieders die onder pauze vallen worden verwijderd

Op 5 juli 2023 heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg toegezegd dat een bepaalde groep* zorgaanbieders geen jaarverantwoording openbaar hoeft te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Dit voornemen wordt wettelijk van kracht op het moment dat er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking treedt. Vanaf dat moment worden de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders die onder de pauze vallen verwijderd.

* Het gaat om zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jaarverantwoordingen verwijderd

Met de inwerkingtreding van de AMvB is er geen wettelijke grondslag meer om de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders die onder de pauze vallen openbaar te maken. Dit betekent dat de jaarverantwoordingen van deze groep zorgaanbieders vanaf die datum worden verwijderd. Het CIBG vervangt dan ook de dataset 2022 door een nieuwe dataset 2022 waar geen gegevens in staan van zorgaanbieders die onder de pauze vallen.

De gegevens over boekjaar 2022 en 2023 zijn nu al niet meer vindbaar in het archief van DigiMV, omdat deze zorgaanbieders momenteel de gelegenheid krijgen te beslissen of zij hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar willen laten staan.

De pauzegroep ontvangt bericht van het CIBG

Het CIBG informeert alle zorgaanbieders die onder de pauze vallen én een jaarverantwoording over boekjaar 2022 en/of 2023 openbaar hebben gemaakt. Zij kunnen er alsnog voor kiezen hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken. Dit kunnen zij doen door in te loggen in DigiMV 2022 en/of DigiMV 2023 en de bestuursverklaring opnieuw te ondertekenen.