Gevolgen inwerkingtreding AMvB rondom pauze

Op 5 juli 2023 heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg toegezegd dat een bepaalde groep* zorgaanbieders geen jaarverantwoording openbaar hoeft te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Dit voornemen sinds 25 mei 2024 wettelijk vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De AMvB heeft gevolgen voor zorgaanbieders die onder de pauze vallen en over boekjaar 2022 en/of 2023 een jaarverantwoording openbaar hebben gemaakt of dit vrijwillig willen doen.

* Het gaat om zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jaarverantwoordingen over boekjaar 2022 en 2023 worden verwijderd

Met de inwerkingtreding van de AMvB is er geen wettelijke grondslag meer om de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders die onder de pauze vallen openbaar te maken. Dit betekent dat de jaarverantwoordingen van deze groep zorgaanbieders moeten worden verwijderd en dat:

  • De gegevens over boekjaar 2022 en 2023 niet meer vindbaar zijn in het archief van DigiMV.
  • De gegevens worden verwijderd uit het aanleverportaal DigiMV.
  • De dataset 2022 wordt vervangen door een nieuwe dataset 2022 waarin geen gegevens staan van zorgaanbieders die onder de pauze vallen.

Het CIBG informeert alle zorgaanbieders die onder de pauzegroep vallen én een jaarverantwoording over boekjaar 2022 en/of 2023 openbaar hebben gemaakt. Zij kunnen er alsnog voor kiezen hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken. Dit kunnen zij doen door in te loggen in DigiMV 2022 en/of DigiMV 2023 en de bestuursverklaring opnieuw te ondertekenen. Zij hebben hier tot 15 juni 2024 de tijd voor.

Vrijwillig openbaar maken jaarverantwoording over boekjaar 2023

Minister Helder heeft, tegelijk met het voornemen tot de pauze, uitgesproken het belangrijk te vinden dat zorgaanbieders hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar maken. Hoewel u dus geen verantwoordingsplicht heeft, kunt u er wel voor kiezen over boekjaar 2023 een jaarverantwoording openbaar te maken. Als u dit wilt, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Meer informatie

We hebben hieronder een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet. Staat uw vraag hier niet tussen? Stel deze dan gerust door contact met ons op te nemen.