De verantwoordingsgegevens die zijn aangeleverd via het portaal DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgaanbieders (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met onder andere gegevens over topinkomens). U kunt ook alle openbare gegevens downloaden die in een verslagjaar zijn aangeleverd.

Zie ook