Gegevens bekijken

De verantwoordingsgegevens die zijn aangeleverd via het portaal DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgorganisaties (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met onder andere gegevens over topinkomens). U kunt ook alle openbare gegevens downloaden die in een verslagjaar zijn aangeleverd.

Organisaties in de zorgsector leveren de verantwoordingsinformatie aan en zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Het CIBG controleert deze gegevens niet.