De verantwoordingsgegevens in DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgaanbieders (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en gegevens over topinkomens). U kunt ook alle openbare gegevens downloaden die in een verslagjaar zijn aangeleverd.

Zie ook