De verantwoordingsgegevens in DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgaanbieders (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met onder andere gegevens over topinkomens) U kunt ook alle openbare gegevens downloaden die in een verslagjaar zijn aangeleverd.

Zie ook