Intrekken toestemming vrijwillig openbaar maken

Deze informatie is bestemd voor zorgaanbieders die onder de pauze vallen. Dit zijn zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 bij de KVK zijn opgericht én eerder geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uw zorgorganisatie is daarom over boekjaar 2022 en 2023 niet verantwoordingsplichtig op grond van artikel 5b Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG (Bub Wmg).

Toestemming voor uw openbare jaarverantwoording intrekken

Via het aanleverportaal DigiMV kon u toestemming geven uw jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken, ondanks dat u hiertoe niet verplicht bent. Via onderstaand formulier kunt u deze toestemming intrekken.

Als u uw toestemming wilt intrekken, verklaart u dat u ermee instemt dat uw jaarverantwoordingsgegevens van boekjaar 2022 en/of 2023 in zijn geheel verwijderd worden uit het DigiMV-archief. Besluit u later uw jaarverantwoording over boekjaar 2022 en/of 2023 opnieuw in te dienen, dan zijn de eerdere ingevulde gegevens niet meer beschikbaar. U dient dan alle gegevens opnieuw in te voeren en de jaarverantwoording opnieuw te deponeren.

Het CIBG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen als jaarverantwoordingsgegevens zijn ingezien of gedownload door derden tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Personen die uw eerder openbaar gemaakte jaarverantwoordingsgegevens hebben verkregen, handelen op eigen verantwoordelijkheid.

Intrekken toestemming vrijwillig openbaar maken jaarverantwoording

Gegevens organisatie
Gegevens contactpersoon
Intrekken toestemming vrijwillig openbaar maken
Boekjaar(verplicht)
Geef aan over welk boekjaar of welke boekjaren u de toestemming wilt intrekken.
Als u dit niet weet, kunt u dit opzoeken in uw DigiMV-omgeving.
Als u dit niet weet, kunt u dit opzoeken in uw DigiMV-omgeving.
Heeft u nog een vraag of opmerking? Vul deze hier in.
Ik verklaar dat ik bevoegd ben om namens deze organisatie de toestemming voor publicatie van de jaarverantwoording in te trekken.(verplicht)