Gegevens bekijken

De verantwoordingsgegevens die zijn aangeleverd via het portaal DigiMV zijn openbaar. Het archief bevat verantwoordingsgegevens van individuele zorgorganisaties (verantwoordingen, maatschappelijke verslagen en jaarrekeningen met onder andere gegevens over topinkomens). Er zijn ook datasets beschikbaar met alle openbare gegevens van een heel boekjaar.

Verantwoordingsgegevens per organisatie

Het archief van DigiMV bevat per organisatie verantwoordingen, maatschappelijke verslagen van jeugdhulpaanbieders en de gegevens die vanuit de Wet Normering Topinkomens openbaar worden gemaakt. Het archief bevat gegevens die rechtstreeks zijn ingevoerd en die als document (bijvoorbeeld jaarrekening) zijn aangeleverd. Het archief bevat gegevens vanaf het verslagjaar 2016.

Nieuwe verantwoordingen van een verslagjaar zijn openbaar vanaf het moment dat de organisatie de aanlevering voltooit in DigiMV. De gegevens blijven eigendom van de organisatie die ze heeft aangeleverd.

Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets)

De openbare verantwoordingsgegevens van alle zorgorganisaties zijn ook per boekjaar beschikbaar in een dataset.

De SPSS-datasets voor SPSS-analyses zijn op te vragen via info@jaarverantwoordingzorg.nl.

Organisaties in de zorgsector leveren de verantwoordingsinformatie aan en zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. Het CIBG controleert deze gegevens niet.