Toezicht en handhaving IGJ

De IGJ is verantwoordelijk voor de handhaving op de jaarverantwoording van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. De IGJ kan zo nodig een last onder dwangsom opleggen bij het niet (op tijd) aanleveren van de jaarverantwoording.

Uitstel

De openbaarmaking van de jaarverantwoording moet altijd vóór 1 juni volgend op het boekjaar plaatsvinden. Bij (uitzonderlijke) overmacht kunt u om uitstel vragen bij de IGJ. Voor het indienen van een uitstelverzoek vult u het formulier Uitstel jaarverantwoording in. Dit formulier stuurt u op naar meldpunt@igj.nl.