Abortuskliniek

Als abortuskliniek maakt u ieder jaar voor 1 juni een jaarverantwoording openbaar, omdat u subsidie ontvangt volgens de Subsidieregeling abortusklinieken.

Wat moet u openbaar maken?

De openbare jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het invullen van een aantal vragenlijsten
  2. Het aanleveren van een aantal documenten

Vragenlijsten

De vragenlijsten die u invult, zijn deels openbaar en deels niet-openbaar.

Openbare vragenlijst

De antwoorden die u in de openbare vragenlijst geeft, worden openbaar gemaakt in het archief van DigiMV op deze website en via het Landelijk Register Zorgaanbieders. Deze vragenlijst gaat over uw bedrijfsvoering. U vult de vragenlijst in via het aanleverportaal DigiMV.

Wilt u de vragenlijst alvast bekijken? U vindt deze in bijlage 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Niet-openbare vragenlijsten

In de niet-openbare vragenlijsten beantwoordt u vragen die worden gebruikt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Documenten

Ook maakt u een aantal documenten openbaar. Dit zijn:

  • De jaarrekening (zoals beschreven in de Subsidieregeling abortusklinieken)
  • Een controleverklaring van de accountant (alleen als de subsidieverlening meer bedraagt dan €125.000,-)
  • Een bestuursverslag
  • Een verslag van de interne toezichthouder (als uw organisatie een Wtza-vergunning en een interne toezichthouder heeft)

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die op u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie. Of kijk of onderstaande documenten u verder kunnen helpen.