Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen (u verleent zowel zorg als jeugdhulp) maken ieder jaar een jaarverantwoording openbaar. Van belang is om te weten of u verantwoordingsplichtig bent. En zo ja, wat u dan moet aanleveren.

Let op! Jeugdhulpaanbieders vinden de relevante informatie op de pagina voor 'Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen'.

Wie is verantwoordingsplichtig?

In het algemeen zijn alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen verantwoordingsplichtig. Er is een aantal uitzonderingen dat op uw zorgorganisatie van toepassing kan zijn. Daarnaast is er voor een grote groep zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 een pauze van kracht. U leest hier meer over op de pagina 'Uitzonderingen voor zorgaanbieders'. 

Wilt u snel weten of u verantwoordingsplichtig bent?

Deadline openbaar maken jaarverantwoording

Als u verantwoordingsplichtig bent, dan maakt u uw jaarverantwoording altijd vóór 1 juni (dus uiterlijk 31 mei) openbaar via het portaal DigiMV.

De rechtsvorm van uw organisatie bepaalt welke gegevens en informatie u aanlevert. Kies hieronder uw rechtsvorm of organisatietype voor meer informatie:

Aandachtspunten

Sommige zorgaanbieders leveren naast zorg ook onderwijs. Andere zorgaanbieders zijn dochterbedrijf of onderaannemer. En weer andere zorgaanbieders verlenen naast zorg ook jeugdhulp. Lees ook de informatie op de pagina’s voor deze specifieke constructies:

Toezicht en handhaving

De NZa is voor zorgaanbieders verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de openbare jaarverantwoording.

Lees meer over toezicht en handhaving door de NZa