Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij een natuurlijk persoon de enige verantwoordelijke is voor de leiding van het bedrijf. In principe maken alle eenmanszaken ieder jaar voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei, een jaarverantwoording openbaar.

Ben ik verantwoordingsplichtig?

Tijdelijke uitzondering: pauze

Allereerst kan het zijn dat u onder de ‘pauze’ valt. Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen – niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken wel een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

Over boekjaar 2024 maken álle zorgaanbieders een jaarverantwoording openbaar voor 1 juni 2025.

Uitzondering voor solisten

Als u niet onder de ‘pauze’ valt, kan het zijn dat u alsnog geen jaarverantwoording openbaar hoeft te maken. Voor de rechtsvorm ‘eenmanszaak’ is het namelijk niet altijd verplicht om jaarverantwoording openbaar te maken. Ervan uitgaande dat u verzekerde zorg (vergoed vanuit het basispakket) heeft geleverd, is het eenvoudig om te achterhalen of u als eenmanszaak verantwoordingsplichtig bent. Dit hangt namelijk af van één belangrijke vraag: "Had u het afgelopen boekjaar personeel in dienst en/of heeft u zorgverlening aan iemand uitbesteed (bv. een waarnemer)?"

  • Is het antwoord ‘ja’, dan bent u als eigenaar van de eenmanszaak verantwoordingsplichtig.
  • Is het antwoord ‘nee’, dan hoeft u geen jaarverantwoording af te leggen. U heeft alle zorg zelf verleend als solist.

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden kunnen nog extra duidelijkheid geven.

  1. U maakte af en toe gebruik van een waarnemer voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld toen u ziek of met vakantie was. U bent dan verantwoordingsplichtig. Het maakt hierbij niet uit hoe vaak of hoe lang u gebruik heeft gemaakt van een waarnemer.
  2. U heeft tijdelijk of het hele jaar iemand in dienst gehad voor het verlenen van zorg. Bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst. Of u heeft iemand of een andere organisatie voor kortere of langere tijd ingehuurd voor het verlenen van zorg. U bent dan verantwoordingsplichtig.

Kortom: als u als eigenaar in het betreffende boekjaar gebruik maakte van een waarnemer, zorgverlenend personeel had of inhuurde, dan bent u verantwoordingsplichtig.

Wat moet ik openbaar maken?

Bent u verantwoordingsplichtig? Lees dan verder wat u openbaar moet maken.