Geconsolideerd openbaar maken

In DigiMV kan een groepshoofd zich geconsolideerd verantwoorden over de groep waarover hij de leiding heeft. Ook kan hij in dit kader groepsmaatschappijen vrijstellen van aanlevering van de andere informatie betreffende de bedrijfsvoering. Hieronder leest u hoe dit werkt in DigiMV, te beginnen met een aantal definities.

Groep

Sommige zorgaanbieders vormen samen een groep. In een groep zijn rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch met elkaar verbonden. Ook vormt de groep een economische eenheid. Indien u onderdeel van een groep bent, zorg er dan voor dat u dit tijdig inzichtelijk heeft.

Groepshoofd

In een groep fungeert één zorgaanbieder als groepshoofd. Dit is de rechtspersoon die de centrale leiding heeft over de groep en het beleid van de groep kan bepalen. Een zorgaanbieder is een groepshoofd als de zorgaanbieder in de groep aan het hoofd staat van één of meerdere groepsmaatschappijen, meestal komt dit door aandelenbezit.

Subgroepen of tussenholding

Het kan zijn dat er in de groep meerdere subgroepen zijn. In dat geval is de zorgaanbieder een groepshoofd van een subgroep, ook wel een tussenholding genoemd. De tussenholding is een rechtspersoon tussen een (persoonlijke) holding en een werkmaatschappij. Een groep kan daardoor, afhankelijk van de structuur, meerdere groepshoofden bevatten.

Geconsolideerd aanleveren

Binnen een groep mag het groepshoofd de ‘informatie over de bedrijfsvoering’ geconsolideerd (dus over de gehele groep) aanleveren. Dit betekent dat de andere zorgaanbieders binnen de groep (de dochtermaatschappijen) die informatie dus niet meer hoeven aan te leveren. Het groepshoofd is niet verplicht de informatie over de bedrijfsvoering geconsolideerd aan te leveren. Het is dus van belang dat alle zorgaanbieders binnen de groep weten welke keuze hierin is gemaakt.

Het groepshoofd maakt de jaarrekening wel verplicht geconsolideerd openbaar en maakt ook een enkelvoudig jaarrekening openbaar.

Let op! De andere zorgaanbieders in de groep maken ook ieder afzonderlijk een eigen jaarrekening openbaar in een eigen DigiMV en nemen hierin een toelichting op dat zij niet geconsolideerd aanleveren omdat het groepshoofd of de tussenholding dit doet.

Hoe werkt dit in DigiMV?

Het groepshoofd bepaalt in DigiMV of hij de andere zorgaanbieders vrijstelt van aanleveren van informatie over de bedrijfsvoering in DigiMV. De vragen hierover komt u vanzelf tegen als u in DigiMV aan de slag gaat.

Is geconsolideerd openbaar maken een verplichting?

Vrijstelling geconsolideerde ‘informatie over de bedrijfsvoering’ voor kleine zorgaanbieders

Een groep is niet verplicht de ‘informatie over de bedrijfsvoering’ geconsolideerd aan te leveren, maar is wel verplicht de jaarrekening geconsolideerd openbaar te maken. Voor kleine zorgaanbieders bestaat hiervoor een vrijstelling. Hiervoor moet u eerst de omvang van de groep bepalen. Dit doet u door de cijfers van alle zorgaanbieders binnen de groep bij elkaar op te tellen.  Op basis van deze geconsolideerde cijfers bepaalt u welke grootte op u van toepassing is.

Klein

(Middel)groot

Balanstotaal

≤ € 7.500.000

> € 7.500.000

Netto-omzet

≤ € 15.000.000

> € 15.000.000


Bent u op basis van de criteria een kleine groep, dan kunt u gebruik maken van een consolidatievrijstelling. Dit betekent dat een kleine groep niet wettelijk verplicht is om een de jaarrekening en andere informatie over de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder geconsolideerd openbaar te maken.

Vrijstelling geconsolideerde jaarrekening

Consolidatie mag ook achterwege blijven als de financiële gegevens die de zorgaanbieder zou moeten consolideren zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van een andere rechtspersoon of vennootschap. Deze jaarrekening dient dan ook te voldoen aan de eisen van de geconsolideerde jaarrekening zoals in de wet omschreven (Artikel 7, vijfde en zesde lid RojW of Titel 9, Boek 2, BW) en wordt openbaar gemaakt via DigiMV.

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid om de consolidatie achterwege te laten, neemt u een toelichting op in de eigen enkelvoudige jaarrekening dat consolidatie achterwege mag blijven, omdat de financiële gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening van een andere rechtspersoon, en een verwijzing naar deze jaarrekening.

Uw financieel expert kan u helpen bij de juiste toepassing van deze regels.