Zorgaanbieder met onderwijscomponent

Als zorgaanbieder of combinatie-instelling kunt u ook onderwijs verzorgen. Het aandeel van uw onderwijsbaten bepaalt of dit betekenis heeft voor de openbare jaarverantwoording

Alleen van toepassing op rechtspersonen

De regels voor een zorgaanbieder met een onderwijscomponent zijn alleen van toepassing op rechtspersonen (bv, nv, coƶperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting).

Mogelijke situaties

Zorg- en/of jeugdhulpbaten zijn groter dan onderwijsbaten

Als u twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan zorg- of jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten, dan is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing. U maakt uw jaarverantwoording openbaar volgens de geldende regels voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen.

Onderwijsbaten zijn groter dan de baten zorg- en/of jeugdhulp

Als u twee opeenvolgende jaren een groter aandeel in de netto-omzet aan onderwijsbaten heeft dan aan zorg- of jeugdhulpbaten, dan is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van toepassing.

U hoeft via DigiMV geen gegevens of andere informatie openbaar te maken. De gegevens worden aangeleverd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de in artikel 5 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs bepaalde wijze.

Academisch ziekenhuis

Een academisch ziekenhuis verantwoordt zich altijd door het openbaar maken van een jaarverantwoording zoals omschreven in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

In aanvulling op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voegt een academisch ziekenhuis financiƫle gegevens betreffende de rijksbijdrage van de werkplaatsfunctie, naar het verdeelmodel van die bijdrage, toe aan de toelichting op de jaarrekening van de zorgaanbieder.

De overige bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn niet van toepassing op academische ziekenhuizen. Zie voor meer informatie artikel 5a, derde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.