Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets)

De datasets bevatten alle openbare verantwoordingsgegevens per verslagjaar. U kunt ze hier downloaden. De SPSS-datasets voor SPSS-analyses zijn op te vragen via jaardocumentmv@minvws.nl

Voorlopige dataset 2019

De voorlopige dataset 2019 bevat de gegevens van instellingen die op peildatum 15 oktober 2020 DigiMV hebben afgerond en wordt de voorlopige dataset genoemd.
De definitieve dataset volgt medio december 2020.
De voorlopige dataset bestaat uit drie bestanden waarbij digimv2019_20201015_ods_concernbreed_1 de tabbladen 1 t/m 13 (inclusief een 0-/legendatabblad) bevat en waarbij in digimv2019_20201015_ods_concernbreed_2 de tabbladen 14 t/m 26 (inclusief een 0-/legendatabblad) zijn opgenomen.
In het bestand digimv2019_20201015_ods_overig_incl_radio zijn de data voor de locaties, entiteiten en de vragenlijst beeldvormende diagnostiek opgenomen.

Dataset 2018

De geïntegreerde Dataset verantwoordingsgegevens Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis instellingen is helaas te groot om hier te plaatsen.

Er wordt aan een oplossing gewerkt. Tot die tijd kunt u de dataset opvragen via jaardocumentmv@minvws.nl

Dataset 2017

Geïntegreerde Dataset verantwoordingegevens Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis

In deze Dataset zijn de gegevens opgenomen van Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis instellingen.

Openbare gegevens zorginstellingen

Dataset verantwoordinggegevens zorginstellingen 2016 (ODS)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2015 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2015 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2014 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2014 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2013 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2013 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2012 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2012 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2011 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens zorginstellingen 2011 (SPSS)

Openbare gegevens jeugdhulpinstellingen

Dataset verantwoordinggegevens jeugdhulpinstellingen 2016 (ODS)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2015 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2015 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2014 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2014 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2013 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2013 (SPSS)

Dataset verantwoordingsgegevens jeugdhulpinstellingen 2012 (excel)

Openbare gegevens Veilig Thuis

Dataset verantwoordinggegevens Veilig Thuis 2016 (ODS)

Dataset verantwoordingsgegevens Veilig Thuis 2015 (excel)

Dataset verantwoordingsgegevens Veilig Thuis 2015 (SPSS)