Verantwoordingsgegevens per verslagjaar (datasets)

De datasets bevatten alle openbare verantwoordingsgegevens per verslagjaar. U kunt ze hier downloaden. De SPSS-datasets voor SPSS-analyses zijn op te vragen via jaardocumentmv@minvws.nl

Dataset 2022

Definitieve dataset Zorg, Jeugd en Veilig Thuis 2022

Dataset 2021

Dataset Zorg, Jeugd en Veilig Thuis 2021

Dataset 2020

DigiMV 2020 (definitieve dataset)

Dataset 2019

DigiMV 2019 deel 1

DigiMV 2019 deel 2

Dataset 2018

DigiMV dataset 2018 concernbreed deel 1

DigiMV dataset 2018 deel 2

Dataset 2017

Geïntegreerde Dataset verantwoordingegevens Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis

In deze Dataset zijn de gegevens opgenomen van Zorg, Jeugdzorg en Veilig Thuis instellingen.
 

Openbare gegevens zorginstellingen

Dataset verantwoordinggegevens zorginstellingen 2016 (ODS)

Openbare gegevens jeugdhulpinstellingen

Dataset verantwoordinggegevens jeugdhulpinstellingen 2016 (ODS)

Openbare gegevens Veilig Thuis

Dataset verantwoordinggegevens Veilig Thuis 2016 (ODS)