Jeugdhulpaanbieder met onderwijscomponent

Als jeugdhulpaanbieder kunt u ook onderwijs verzorgen. Het aandeel van uw onderwijsbaten bepaalt of dit betekenis heeft voor de openbare jaarverantwoording.

Mogelijke situaties

Jeugdhulpbaten zijn groter dan onderwijsbaten

Als u twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten, dan is de Regeling Jeugdwet van toepassing. U maakt uw jaarverantwoording openbaar volgens de geldende regels voor jeugdhulpaanbieders.

Onderwijsbaten zijn groter dan de baten jeugdhulp

Als u twee opeenvolgende jaren een groter aandeel in de netto-omzet aan onderwijsbaten heeft dan aan jeugdhulpbaten, dan is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van toepassing.

U hoeft via DigiMV geen gegevens of andere informatie openbaar te maken. De gegevens worden aangeleverd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de in artikel 5 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs bepaalde wijze.