Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming/jeugdreclassering) leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af over hun bedrijfsvoering door het openbaar maken van de jaarverantwoording. Van belang is om te weten of u verantwoordingsplichtig bent. En zo ja, wat u dan moet aanleveren.

Levert u naast jeugdhulp ook zorg? Dan bent u een combinatie-instelling.

Ben ik verantwoordingsplichtig?

In principe zijn alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoordingsplichtig. Alleen voor solistisch werkende jeugdhulpverleners geldt een uitzondering.

Uitzondering voor solistisch werkende jeugdhulpverleners

Deadline openbaar maken jaarverantwoording

Als u verantwoordingsplichtig bent, dan dient u uw jaarverantwoording altijd vóór 1 juni (dus uiterlijk 31 mei) in via het aanleverportaal DigiMV.

Levert u ook zorg en/of onderwijs?

Sommige jeugdhulpaanbieders leveren naast jeugdhulp ook onderwijs. De verhouding in de baten jeugdhulp en onderwijs bepalen wat dat voor de openbare jaarverantwoording betekent.

Meer informatie over de jeugdhulpaanbieder met onderwijscomponent

Toezicht en handhaving

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare jaarverantwoording.

Meer over toezicht en handhaving door de IGJ