Wanneer welke accountantsverklaring voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen?

Welke accountantsverklaring u bij uw jaarrekening moet aanleveren, is afhankelijk van of u een micro, kleine of (middel)grote organisatie bent. Via onderstaande tabellen stelt u vast welke definitie op uw organisatie van toepassing is en welke verklaring daarbij hoort.

Micro-organisatie

Kleine organisatie

(Middel)grote organisatie

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

voldoet niet aan de criteria van een micro of kleine organisatie

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan €450.000,-

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan €7.500.000,-

b. de netto-omzet over het verslagjaar bedraagt niet meer dan €900.000,-

b. de netto-omzet over het verslagjaar bedraagt niet meer dan €15.000.000,-

c.  het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10. 

c.  het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 

Wanneer is welke accountantsverklaring toegestaan?

Omvang

Jeugdhulpaanbieder

Gecertificeerde instelling

Micro-organisatie

Geen verklaring

Samenstellingsverklaring

Kleine organisatie

Beoordelingsverklaring

Beoordelingsverklaring

(Middel)grote organisatie

Controleverklaring

Controleverklaring

Tussenjaar

Bij het bepalen welke accountantsverklaring van toepassing is, wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere accountantsverklaring over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd.

Voorbeeld: uw omzet en waarde van de activa is voor één jaar hoger dan de gestelde eis voor een kleine organisatie. Maar het jaar daarna valt dit weer binnen eisen voor een kleine organisatie. Dan blijft de beoordelingsverklaring op u van toepassing. Pas na twee jaar hoger dan de eis gaat u over naar een controleverklaring. Andersom (van controleverklaring naar beoordelingsverklaring) geldt dit ook.

Hulp nodig?

Twijfelt u over de regels die op u als jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.