Veilig Thuis-organisaties

Veilig Thuis-organisaties (de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af over hun bedrijfsvoering door het openbaar maken van de jaarverantwoording. Dat is verplicht volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De jaarverantwoording bestaat uit het invullen van vragenlijsten in DigiMV en het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en een maatschappelijk verslag.

Deadline openbaar maken jaarverantwoording

De jaarverantwoording maakt u altijd vóór 1 juni (dus uiterlijk 31 mei) openbaar via het aanleverportaal DigiMV.

Toezicht en handhaving

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is voor de Veilig Thuis-organisaties verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare jaarverantwoording.

Meer over toezicht en handhaving door de IGJ