Wanneer welke accountantsverklaring Veilig Thuis-organisaties

Welke accountantsverklaring u bij uw jaarrekening moet aanleveren, is afhankelijk van of u een micro, kleine of grote organisatie bent. Via onderstaande tabellen kunt u vaststellen welke definitie op uw organisatie van toepassing is en welke verklaring daarbij hoort.

Veilig Thuis-organisaties

Micro-organisatie Kleine organisatie (Middel) Grote organisatie

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

Voldoet op twee opeenvolgende
balansdata aan twee of drie van
de eisen:

voldoet niet aan de criteria van een micro of kleine organisatie

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000;

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings-en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6.000.000;

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt  niet meer dan € 700.000;

b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt  niet meer dan € 12.000.000;

c.  het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10. 

c.  het gemiddeld aantal werknemers
over het boekjaar bedraagt minder dan 50. 

Omvang Veilig Thuis-organisatie
Wanneer is welke accountantsverklaring toegestaan?
Micro-organisatie Samenstellingsverklaring
Kleine organisatie Beoordelingsverklaring
Grote organisatie Controleverklaring

Belangrijk


Tussenjaar

Bij het bepalen welke accountantsverklaring van toepassing is,  wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere accountantsverklaring over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd.

Voorbeeld: uw omzet is voor één jaar hoger dan de gestelde eis voor vereenvoudigde verantwoording maar het jaar daarna weer onder de eis, dan blijft de vereenvoudigde verantwoording op u van toepassing. Pas na twee jaar hoger dan de eis gaat u over naar volledig verantwoorden. Andersom (van volledig naar eenvoudig verantwoorden) geldt dit ook.

Hulp nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u als jeugdhulpaanbieder van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.