Dochteronderneming

Een dochteronderneming of dochtermaatschappij is een onderneming die (deels) eigendom is van een andere onderneming; de moedermaatschappij.

Als u als zorgaanbieder een dochtermaatschappij bent, dan gelden de volgende verplichtingen:

  1. U bent altijd verplicht om een eigen enkelvoudige jaarrekening openbaar te maken. De zogenoemde 403-verklaring in het kader van de openbare jaarverantwoording is niet van toepassing.
  2. U kunt gebruikmaken van een vrijstelling tot het openbaar maken van het bestuursverslag als een andere zorgaanbieder van de groep het bestuursverslag geconsolideerd heeft toegevoegd aan zijn jaarrekening.
  3. U kunt gebruik maken van een vrijstelling tot het openbaar maken van de vragenlijst als een andere zorgaanbieder van de groep de vragenlijst geconsolideerd heeft ingevuld. In het online aanleverportaal DigiMV kan de zorgaanbieder die de geconsolideerde vragenlijst invult, aangeven gebruik te maken van deze vrijstelling. Lees hier meer over op de pagina ‘Geconsolideerd openbaar maken’.