Onderaannemer

Binnen de zorgsector bestaan veel hoofd- en onderaannemerconstructies. Zowel hoofd- als onderaannemer zijn verantwoordingsplichtig. Op deze pagina leest u wanneer sprake is van een hoofdaannemer en wanneer van een onderaannemer. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal voorbeelden.

Bent u als onderaannemer verantwoordingsplichtig?

Bent u zorgaanbieder die een onderaannemer is, dan bent u altijd verplicht om een eigen financiële verantwoording openbaar te maken en een eigen vragenlijst in te vullen. Er kan niet volstaan worden met het openbaar maken van de financiële verantwoording en vragenlijst van de hoofdaannemer.

Definitie van een hoofdaannemer

Een hoofdaannemer is een zorgaanbieder die met een ziektekostenverzekeraar, patiënt of verzekerde contracten sluit waarin de zorgaanbieder zich tegen vergoeding verplicht tot het leveren van zorg. De hoofdaannemer besteedt de te leveren zorg geheel of gedeeltelijk uit aan de onderaannemer.

Definitie van een onderaannemer

Een onderaannemer is een zorgaanbieder die met de hoofdaannemer contracten sluit waarin hij zich tegen een vergoeding verplicht tot het leveren van zorg. De onderaannemer brengt op basis van het contract dus kosten, voor het leveren van de zorg, in rekening bij de hoofdaannemer. Een onderaannemer 'neemt' dus een deel het werk 'aan', 'onder' opdracht van de hoofdaannemer. Een onderaannemer kan een organisatie zijn die een deel van de opdracht uitvoert, maar ook een zzp'er.

Bij onderaannemerschap in de zorg geeft de zorgaanbieder die de zorgovereenkomst met de cliënt heeft, een deel van het werk door aan andere zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders kunnen zzp'ers in de zorg zijn, maar bijvoorbeeld ook een zorgbureau, coöperatie, vof of maatschap. De organisatie met patiënten/cliënten functioneert in dat geval als 'opdrachtgever' en de onderaannemer is 'opdrachtnemer'. De afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer worden meestal vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. In de overeenkomst van opdracht wordt beschreven welke verantwoordelijkheden de onderaannemer heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

Voorbeelden van hoofd- en onderaannemersconstructies zijn

  • Een stichting voor oogzorg heeft een overeenkomst gesloten met een zorgverzekeraar. De stichting verleent de zorg niet zelf, maar heeft een overeenkomst met een bv om die zorg te verlenen. De stichting is hoofdaannemer en de bv is de onderaannemer;
  • De stichting verleent zelf zorg (hoofdaannemer), maar besteedt ook een deel van de zorg uit aan de bv (onderaannemer);
  • Een moederbedrijf (hoofdaannemer) sluit overeenkomsten met een zorgkantoor , maar laat de daadwerkelijke zorgverlening uitvoeren door haar dochterorganisaties (onderaannemers). Zie ook de pagina ‘Dochteronderneming’.