Personenvennootschap

Er worden drie verschillende typen personenvennootschappen onderscheiden: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). In principe maken alle personenvennootschappen ieder jaar voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei, een jaarverantwoording openbaar.

Ben ik verantwoordingsplichtig?

Tijdelijke uitzondering: pauze

Allereerst kan het zijn dat u onder de ‘pauze’ valt. Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen – niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken wel een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

Over boekjaar 2024 maken álle zorgaanbieders een jaarverantwoording openbaar voor 1 juni 2025.

Uitzondering voor individuele maten en vennoten

Individuele maten en vennoten die zorg laten verlenen vanuit de maatschap of vennootschap waarvan zij maat of vennoot zijn hoeven geen jaarverantwoording openbaar te maken. Voorbeelden zijn (kosten)maatschappen of vennootschappen van huisartsen, fysiotherapeuten of GGZ-psychologen. De (kosten)maatschap of vennootschap verantwoordt zich als geheel. De individuele maten/vennoten hoeven als individu geen verantwoording af te leggen.

Als in een volgend boekjaar een andere maat of vennoot ook zorg gaat verlenen in het kader van de maat- of vennootschap, dan moet over dat boekjaar wel een jaarverantwoording openbaar worden gemaakt.

Let op! Soms is een maat of vennoot ook eigenaar van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Als hij vanuit die rol zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of een waarnemer dan moet deze maat of vennoot als eigenaar van deze eenmanszaak wel een jaarverantwoording openbaar maken.

Lees meer over de uitzonderingen

Wat moet ik openbaar maken?

Bent u verantwoordingsplichtig? Lees dan verder wat u openbaar moet maken.