Publiekrechtelijke rechtspersonen

Een publiekrechtelijke rechtspersoon is een organisatie die door de openbare overheid in het leven is geroepen. Voor de genoemde organisaties op deze pagina geldt dat zij verplicht een jaarverantwoording openbaar maken.

Let op! Academische ziekenhuizen verantwoorden zich altijd als privaatrechtelijke rechtspersoon. Om de regeldruk laag te houden, hoeven zich niet ook te verantwoorden vanuit de regelgeving van het ministerie van OCW.