Uitzonderingen solistisch werkende jeugdhulpaanbieders

Solistisch werkende jeugdhulpverleners zijn niet verantwoordingsplichtig.

Een solistisch werkende jeugdhulpverlener is iemand die als zelfstandige zonder personeel jeugdhulp verleent. Iemand wordt wettelijk alleen als een solistisch werkende jeugdhulpverlener gezien in de volgende twee situaties:

  1. U bent een zelfstandige zonder personeel (zzp’er; natuurlijk persoon of eenmansbedrijf (dit is inclusief een eenmans bv) dat wil zeggen dat eigendom én uitvoering volledig bij één natuurlijk persoon liggen;
  2. U bent een onderdeel van een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen die allemaal individueel geregistreerd staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK), zelfstandig en alleen de jeugdhulp verlenen, als zelfstandige (ondernemer) factureren en belastingaangifte doen.

In alle andere situaties is er sprake van verantwoordingsplicht en moet een jeugdhulpaanbieder zich vereenvoudigd (in geval van een micro jeugdhulpaanbieder) of volledig verantwoorden. Dit geldt voor rechtsvormen zoals nv’s, stichtingen, verenigingen, coöperaties, bv’s, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s).

Dit geldt ook voor de natuurlijke persoon die voor de daadwerkelijke verlening van jeugdhulp een of meer derden inschakelt en de jeugdhulp door die derden laat verlenen.