Vereenvoudigd verantwoorden

Micro-jeugdhulpaanbieders komen, als ze aan bepaalde eisen voldoen, in aanmerking voor een vereenvoudigde jaarverantwoording. Vereenvoudigd verantwoorden houdt onder andere in dat u een vereenvoudigde balans en resultatenrekening mag aanleveren. Ook is het niet nodig een accountantsverklaring aan te leveren. Op deze pagina kunt u bekijken of u vereenvoudigd mag verantwoorden.

Wanneer vereenvoudigd verantwoorden?

Vereenvoudigd verantwoorden is van toepassing als uw organisatie op 2 achtereenvolgende balansdata voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria. De criteria gelden voor het totaal van de aangeboden activiteiten.

  • een netto-omzet van minder dan € 900.000,-
  • gemiddeld minder dan 10 fte
  • de waarde van de activa is niet meer dan € 450.000,- (volgens de balans met toelichting)

NB. over boekjaar 2023 mag u ook de oude grensbedragen hanteren. Zie het nieuwsbericht hierover. 
Om vast te stellen of uw organisatie in aanmerking komt voor vereenvoudigd verantwoorden gaat u uit van het jaar waarin u van start ging als jeugdhulpaanbieder.

Voorbeeld: Jeugdhulpaanbieder sinds 2023

U mag vereenvoudigd verantwoorden als u voor verslagjaar 2023 voldoet aan 2 van de 3 hierboven genoemde criteria. Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

Voorbeeld: Jeugdhulpaanbieder sinds 2022

U mag vereenvoudigd verantwoorden als uw organisatie voor zowel 2022 als 2023 voldoet aan 2 van de 3 genoemde criteria. Voldoet u niet aan de criteria, dan moet u volledig verantwoorden.

Jeugdhulpaanbieder sinds 2021 of eerder?

Volg het onderstaande schema om te zien of u zich vereenvoudigd mag verantwoorden of dat u zich volledig moet verantwoorden.

Stroomschema vereenvoudigd verantwoorden
Beeld: ©CIBG

Tussenjaar

Bij het bepalen van de verantwoordingvorm wordt altijd uitgegaan van twee opeenvolgende verslagjaren. Uw organisatie mag één jaar van de gestelde eisen afwijken voordat u naar een andere verantwoordingvorm over moet gaan. Dit wordt een tussenjaar genoemd.

Een voorbeeld: Voor verslagjaar 2020 en 2021 voldeed u aan 2 van de 3 criteria, maar over boekjaar 2022 niet. U mocht zich over dat jaar alsnog vereenvoudigd verantwoorden. Als u over boekjaar 2023 weer aan de criteria voldoet, blijft u zich vereenvoudigd verantwoorden.

Organisaties die niet vereenvoudigd mogen verantwoorden

De onderstaande organisaties mogen zich niet vereenvoudigd verantwoorden. Ook niet als voldaan wordt aan de criteria. Zij moeten zich altijd volledig verantwoorden:

Aanleverportaal DigiMV controleert aan de hand van de in de basisvragenlijst ingevulde gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. Is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.